Aanbevolen voor bewustzijn.

Abonnementsbeleid en meer

Abonnementsbeleid

Voor alle pakketten geldt een abonnementsperiode van 12 maanden. Als u uw abonnement wilt opzeggen, heeft u 28 dagen de tijd om dit te doen. Deze periode is ook volledig terugbetaalbaar. Na deze periode moeten alle saldi worden overgedragen en volledig worden betaald bij uittreding.
Elk wangedrag, valse advertenties of misleidende informatie op ons platform zal resulteren in een onmiddellijk permanent verbod op onze diensten.
Door u te abonneren op onze diensten erkent u onze algemene voorwaarden.
Alle abonnementen zijn alleen volledig terugbetaalbaar tot een periode van 28 dagen. Terugbetalingen van abonnementen zijn echter onderworpen aan het volgende:
B2R heeft geen gevraagde werkzaamheden in opdracht van de wederpartij uitgevoerd.
Mocht u verkopen ontvangen binnen de periode van 28 dagen.
Mocht u een van de B2R-bronnen gebruiken. (bijv.: Fabrikanten, distributeurs, agentschappen enz.)
Mocht B2R voor de abonnementhouder enige webontwikkeling uitvoeren.
Alle restituties die na 28 dagen na aankoop worden aangevraagd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan B2R Fashion Wholesale Limited. U heeft na deze periode na gebruik van onze diensten geen recht op restitutie. De aanvraag voor een terugbetaling zal echter in goede mate door ons team worden verwerkt. Houd er rekening mee dat achterstallige betalingen in mindering worden gebracht op uitbetalingen als betalingen niet zijn gedaan of te laat zijn. B2R heeft de mogelijkheid om uitbetalingen te bevriezen als achterstallige betalingen aanzienlijk zijn totdat het saldo is opgelost.
Bedrijven die geen achterstand op hun abonnement betalen, hebben 28 dagen de tijd om dit te doen. Na deze periode zal B2R niet langer aansprakelijk zijn voor de voorraad. Voor bedrijven die hun producten in deze periode niet claimen, gelden opslagkosten. Producten worden maximaal 3 maanden bewaard tegen een tarief van € 150,00 per maand. Indien niet geclaimd zullen de producten worden weggegooid. Elk merk is verantwoordelijk voor zijn eigen verzendkosten. Mocht het voorkomen dat u uw goederen om welke reden dan ook wilt retourneren, dan is dit ter beoordeling van het merk en dient het volledige bedrag te worden betaald vóór verzending of vrijgave.
Een abonnement opzeggen:
Opzegging van het abonnement moet 30 dagen voorafgaand aan de opzegging worden gedaan. Eventueel verschuldigde saldi moeten worden vervroegd terwijl de rest van de contractperiode volledig wordt betaald. Houd er ook rekening mee dat, zodra de voorraad het pand heeft verlaten, B2R Fashion Wholesale Limited niet langer aansprakelijk is voor de goederen. Als u vragen of opmerkingen heeft, noteer deze dan voordat u de goederen uit de winkel haalt. Na verwijdering is B2R Fashion Wholesale Limited niet aansprakelijk. Door deze overeenkomst aan te gaan en te verlaten, erkent u onze algemene voorwaarden.

Een abonnement opzeggen

Opzegging van het abonnement moet 30 dagen voorafgaand aan de opzegging worden gedaan. Eventueel verschuldigde saldi moeten worden vervroegd terwijl de rest van de contractperiode volledig wordt betaald. Houd er ook rekening mee dat, zodra de voorraad het pand heeft verlaten, B2R Fashion Wholesale Limited niet langer aansprakelijk is voor de goederen. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft, noteer deze dan voordat u de goederen uit de winkel haalt. Na verwijdering is B2R Fashion Wholesale Limited niet aansprakelijk. Door deze overeenkomst aan te gaan en te verlaten, erkent u onze algemene voorwaarden. Om uw abonnement op te zeggen, dient u een aanmeldingsformulier in. KLIK HIER